Mọi chất liệu -

Mọi chất liệu -

Mọi chất liệu -

Mọi chất liệu -

Mọi chất liệu -
Mọi chất liệu -

Mọi chất liệu

NHỰA // In Logo - Hình Ảnh trên chất liệu Nhựa

Đăng lúc: 22-05-2017 06:48:14 PM - Đã xem: 1867

Nhận in gia công trên chất liệu nhựa

GỐM SỨ // In Logo - Hình Ảnh trên chất liệu Gốm Sứ

Đăng lúc: 23-05-2017 04:02:17 PM - Đã xem: 1181

THỦY TINH // In Logo - Hình Ảnh trên chất liệu Thủy Tinh

Đăng lúc: 23-05-2017 03:35:45 PM - Đã xem: 1122

INOX // In Logo - Hình Ảnh trên chất liệu inox

Đăng lúc: 04-07-2017 07:53:39 PM - Đã xem: 984

Ông Tổ Ngành In

Đăng lúc: 09-02-2017 09:45:15 AM - Đã xem: 989

TRAO QUÀ HỌC SINH NGHÈO TỈNH KIÊN GIANG

Đăng lúc: 19-10-2015 08:01:47 PM - Đã xem: 1201

Sự ra đời của ngành in ấn

Đăng lúc: 30-08-2015 12:17:49 AM - Đã xem: 2022

In ấn là quá trình tạo ra chữ và tranh ảnh trên các chất liệu nền như giấy, bìa các tông, ni lông bằng một chất liệu khác gọi là mực in