in an

in an

in an

in an

in an
in an

Chi tiết bài viết

Ông Tổ Ngành In

Ngành in ấn tại Việt Nam được phát triển như bây giờ là nhờ công lao truyền đạt của danh sỹ là quan nhà Hậu Lê – Thám hoa Lương Như Hộc (1420-1501).

Ông là người đã có dịp sang Trung Quốc hai lần là sứ giả. Do đó ông đã học hỏi được rất nhiều điều mới lạ từ Trung Quốc và một kỹ thuật rất phổ biến đó là nghề khắc bản gỗ in. Sau đó ông về nước truyền lại cho dân làng Liễu Tràng, Hồng Lục (nay là Gia Lộc, Hải Dương). Từ đó ông được mọi người tôn là “ ông tổ của ngành in ấn: khắc ván in” tại Việt Nam.

Chính nhờ sự chỉ dạy của ông mà làng Liễu Tràng, Hồng Lục đã trở thành nơi phát triển mạnh mẽ ngành in nhất trong nước với kỹ thuật khắc ván in chữ và về sau trở thành tranh khắc cho cả nước. Bộ sách “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư” lưu truyền tới ngày nay cũng chính nhờ vào kỹ thuật in ấn này và được hoàn thành năm 1697.

Để luôn ghi nhớ công ơn của Thám hoa dân làng Liễu Tràng đã xây đền thờ tôn ông là tổ nghề của dân làng. Hiện nay đền thờ đó chính là ngôi đình thờ Thám hoa ở làng Liễu Tràng thường được tổ chức lễ hội vào 13-15 tháng 9 âm lịch hàng năm
sưu tầm từ internet.